Kategorie
dla Wystawcy i Sponsora

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Kanaba Fair Magdalena Buczak, ul. Ożarowska 77/17, 01-444 Warszawa.  Email (info@kanabafest.com) telefon (512393336)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach

  1. Rozpatrzenia uczestnictwa w Kanaba Fest co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych w niniejszym zakresie jest dobrowolne jednakże konieczne celem rozpatrzenia uczestnictwa;
  2. Ochrony i egzekucji naszych roszczeń, co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń;

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom na podstawie umów o przetwarzaniu danych, w szczególności dostawcom usług IT / hostingowych, księgowych, wsparcia w organizacji targów, a także osobom przez nas upoważnionym tj. Pracownikom i współpracownikom. Dane osobowe zostaną także przekazane oficjalnemu organizatorowi Kanaba Fest;

Informujemy o przysługującym prawie dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia i przenoszenia danych a także o prawie do wyrażenia sprzeciwu. W przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.